Espen Sveen, Statens vegvesen

Espen Sveen

 

Espen Sveen har tidligere arbeidet som GIS-koordinator hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Arbeidet der med blant annet dataforvaltning, produksjon av temakart og Norge digitalt i regionen. Har tidligere vært Account Manager innen samferdsel hos Geodata AS og arbeidet før dette med Vbase og ELVEG i etaten. Jobber nå i Statens vegvesen, med følgende oppgaver: Koordinering av GIS-programvare knyttet til Nasjonal vegdatabank (NVDB) og geodata, kontaktpunkt mot Fylkeskommunene og kommune, og skal påse at Statens vegvesen tilbyr gode tjenester og løsninger for NVDB og geodata, representerer etaten og Samferdselsdepartementet i samordningsgruppen for geografisk informasjon (Norge digitalt) og deltar i styringsgruppen for Norge i bilder.

“Data fra Nasjonal vegdatabank”; Det er blitt enklere å bruke vegkartet. Morsommere også: Hvilket fylke, tror du, har flest elgskilt? Brukergrensesnittet til vegkartet – vegdatabankens «ansikt mot verden» – er blitt vennligere. Kartflaten får større plass, søkefeltet er flyttet, og vi har forenklet visningen av søkeresultat. Det er enklere å søke fram objektene og sortere dem. Kartet er nå så bra at vi kan ta bort «beta»-stemplet. Det er utrolig hva du kan finne ut om de 720.000 registerterte “objektene” på vegnettet. Som planlegger kan du selvsagt ha god bruk for å få opp hvor ulykker har inntruffet. Kanskje leter du etter karakteristika ved en av tunnelene på vegnettet. Litt nerdete kanskje, men trenger du informasjon om en av de 313 000 kummene? Du kan zoome deg inn til hver enkelt! Tilbake til elgskiltene. Hvilket fylke ville du tro har flest? Nå er vi over på quiz-mulighetene vegkartet gir. Nord-Trøndelag har 346 elgskilt, du hadde det på tunga!

Det er mer underveis. Allerede er det utviklet en statistikk generator som du kan kikke på ved å klikke her. Generatoren skal integreres i selve kartsøket. Du kan da kjapt kjøre en rapport på ditt søk på for eksempel «tunneler». Hvor mange pr type, vei, etter fylke, region og totalt for landet. Vi arbeider også med nytt teknisk grensesnitt. NVDB-api’et blir utvidet til også å håndtere oppdatering av data. Dette gir nye muligheter til samarbeidspartnere som entreprenører og kommuner som selv blir i stand til å oppdatere.

Annonser