Espen Fuglesang, NITO Takst

Espen Fuglesang_web

Espen Fuglesang har lang og bred erfaring fra eiendomsbransjen. Han er utdannet takstingeniør gjennom Universitetet i Stavanger, og eiendomsmegler fra Handelshøyskolen BI. Fra 2000 drev han i flere år et eget takstforetak før han startet sin karriere i NITO Takst – Norges største organisasjon for takstingeniører – som fagsjef fra 2007 til 2013. Siden mai 2013 har han vært administrerende direktør i NITO Takst. Her jobber han blant annet aktivt for å sikre en tryggere eiendomshandel for forbrukere ved å utdanne høyt kvalifiserte takstingeniører, og tilby en ny og mer omfattende tilstandsrapport i markedet.

Boligsalgsrapport som informasjonskilde til matrikkelen“; NITO Takst har over flere år jobbet for blant annet å redusere konfliktnivået i boligmarkedet. Vi har deltatt aktivt med utvikling av ny standard NS 3600 som gir tydelige føringer for hvordan en kontroll av en bolig skal gjennomføres. Takstbransjen har i felleskap laget en boligsalgsrapport som bygger på denne standarden. Gjennom undersøkelser vil vi avdekke nyttig informasjon som kan knyttes til en felles database som matrikkelen. Her kan det nevnes prisutvikling, teknisk verdi og arealer. Videre kan man trekke ut statistikk for tilstand på bygningsmassen basert på standardiserte vurderingskriterier. Ved kontroll og etterspørring av dokumentasjon på tiltak som el-anlegg, ombygging og tilbygg kan vi avdekke avvik mellom hva som faktisk er bygget og hva som er byggemeldt. Vi vil også kunne avdekke ulovlige bygg. Gjennom dette mener NITO Takst at vi kan bidra til nyttig informasjon gjennom matrikkelen.

Annonser