Erling Onstein, førsteamanuensis NTNU i Gjøvik.

Utdanning innen geomatikk fra Ås (jordskiftekandidat 1983, dr.scient 2004). Har arbeidet med geografisk informasjon i privat virksomhet (Fjellanger Widerøe AS), offentlig virksomhet (Oslo kommune, Statens kartverk) og forskning/utdanning (Høgskolen i Gjøvik, NTNU). I de siste årene har arbeidsoppgavene vært innen bygningsinformasjonsmodellering. Standardisering har hele tiden vært et sentralt interesseområde, har i mange år deltatt ivrig i standardisering både nasjonalt (SOSI , bl.a. arealplan og ledning) og internasjonalt (ISO/TC211 Geomatikk).  Siste erfaringene i standardisering er i ISO-komite for GIS/BIM-interoperabilitet.

Internasjonal standardisering GIS-BIM.

Utviklingen innen GIS og BIM har, på tross av at det er svært beslekta fagområder, foregått i hver sin silo, med svært lite kontakt. I de siste årene har det vært en stadig økende aktivitet med å knytte fagområdene mer sammen. Jeg vil i foredraget peke på gevinster ved mer samarbeid, og se på utfordringene med slikt samarbeid. For tiden foregår det et fellesprosjektet mellom ISO/TC211 Geomatikk og ISO/TC59/SC13 BIM, med mål å få til bedre samarbeid (interoperabilitet) mellom de to. Status i dette arbeidet vil bli presentert.

Annonser