Erik Scavenius, Locus Public Safety AS

Erik Scavenius_web

 

Erik Scavenius tok master i geofag ved Universitetet i Oslo 2005. Han har åtte fotosesonger i Blom geomatics med teknisk og operativ support innenfor flybåren datainnsamling. Ansvarlig for flyplanlegging for flybilder og laserskanning, etterhvert også forretningsansvarlig for laserskanning. Gikk over fra å samle inn data til å bruke dem, og har vært i Locus Public Safety siden 2013 med ansvar for geografiske data til visning og søk for alle kunder i nødmeldetjenesten. Er i manges øyne i overkant interessert i vegnett og stedsnavn.

Geodata i nødmeldetjenestenes kart- og søkeløsninger“; Foredraget vil ta for seg utfordringer med å finne ut hvor folk er når de ikke er hjemme eller på jobb er de vanligvis på butikken, i barnehagen, kjører bil på E6 eller… Hvor godt er Det Offentlige Kartgrunnlaget til å finne slike steder? Hva er viktigst å ha på stell i kommunens geodata for at ambulansen skal finne fram, og hva har gått galt når den likevel ikke gjør det? Bruk av GPS-baserte «dingser» for å finne fram på veien – hvorfor ruteberegningen aldri blir bedre enn datasettet som ligger i bunn. I foredraget vil jeg også sammenlikne kommersielt tilgjengelige datasett og Elveg for navigasjon, og si noe om viktigheten av korrekt registrering av vegsperringer/bommer og hindringer mellom kjørefelt.

Annonser