Erik Landsnes, Norkart

33_Erik Landsnes, Norkart

Erik Landsnes jobber som salgssjef stat og næringsliv i Norkart.

Bedre forståelser av planer for innbyggere og beslutningstakere!

Bruk av 3D i arealplanlegging gir bedre visualisering av planer, færre misforståelser og bedre beslutninger for saksbehandlere og publikum. Dette er også et fokusområde for regjeringen, hvor Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt grønt lys for et spennende prosjekt i Stavanger og Sandnes. I foredraget forteller vi om hvordan planleggere kan benytte 3D-løsninger i planprosessen og hva som har vært hovedfokus i KMD-prosjektet.

Annonser