Enklere og raskere byggesøknadsprosess

Enklere og raskere byggesøknadsprosess

Byggesøknaden utvikles av Ambita og Norconsult Informasjonssystemer (NoIS).

Hvert år utarbeides det totalt om lag 88.000 byggesøknader i Norge. Til tross for en nedgang i antall søknader, er søknadene blitt større og mer komplekse. Hver søknad må gjennomgå en lang prosess som er avhengig av ulik input fra forskjellige informasjonskilder.

Etter å ha gjennomført kundesamtaler og innhentet informasjon om behov og ønsker fra ansvarlige søkere i ulike typer virksomheter, ble det i november 2017 besluttet å igangsette utviklingsprosjektet. Den nye løsningen skal samle alle byggesøknader på én skybasert plattform for innhenting av grunnlagsdata og kontroll og innsending av nabovarsel og søknadsdokumenter.

Les mer om Byggesøknaden her (via NoIS)

Annonser