Endringer i matrikkelforskriften er vedtatt

Endringer i matrikkelforskriften er vedtatt

Endringer innebærer bl.a. innføring av en autorisasjonsordning for eiendomslandmålere.

Det var flere meninger om tittel til landmåler med landmålerbrev. Departementet har landet på at landmåler med gyldig landmålerbrev får tittelen “autorisert eiendomslandmåler”. “Landmåleren” er den som er pekt ut til å bestyre oppmålingsforretningen, funksjonen som tidligere het bestyrer.

Godkjent utdanning for tildeling av landmålerbrev er oppnådd bachelor- eller mastergrad med et studieprogram som er godkjent av Statens kartverk.

Personer som tildeles landmålerbrev skal minimum ha praktisert to årsverk med eiendomsoppmåling og matrikuleringsarbeid i løpet av de siste seks årene og under dette ha utført ti oppmålingsforretninger etter matrikkellova.

Kommunen kan fram til 1. desember 2023 peke ut landmålere uten gyldig landmålerbrev.

 

Overgangsordning

Statens kartverk skal, etter søknad og bestått autorisasjonsprøve, tildele landmålerbrev til den som før 1. januar 2023 har opparbeidet relevant praksis ved å ha vært ansatt i kommune, stat eller privat virksomhet for å utføre oppmålingsforretninger etter matrikkellova eller ledet slikt arbeid. Samlet praksis må ut fra stillingen tilsvare fire årsverk.

Kravet til praksis kan reduseres med inntil to årsverk for den som har fullført og bestått utdanning i relevante fagemner fra høgskole, universitet eller fagskole. Kravet reduseres med en tolvtedels årsverk per fem godkjente studiepoeng.

Endringene er lagt ut på  lovdata.no

 

GeoForum arrangerer webinar om endringene. Du kan lese mer her

 

Annonser