En digital by

En digital by

Tidligere i høst var det jubel, blant annet hos IKT-Norge, da det ble kjent at daværende byråd budsjetterte med en halv milliard til digitale tjenester i Oslo. Nå har nye koster inntatt byrådet – og i “Plattform for byrådssamarbeid mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti i Oslo 2015-2019” heter det blant annet:

“Oslos innbyggere skal få et heldigitalt møte med kommunen, gjennom smartere, mer samordnende og universelt utformede tjenester. Økt produktivitet som følge av digitalisering skal komme innbyggerne til gode. Byrådet er opptatt av å skape et godt fagmiljø og sikre at kommunen blir en attraktiv IKT-arbeidsgiver”.

Og videre:

“Byrådet vil:

• At alle innbyggerrettede tjenester som kan digitaliseres skal digitaliseres, hvor innbyggernes behov skal være førende i utviklingen

• At flere digitale tjenester skal tilbys som varslingstjenester gjennom SMS, e-post og applikasjoner til innbyggerne for å gi en bedre og mer effektiv brukeropplevelse

• At alle etater skal tilgjengeliggjøre verdifulle data for publikum på DIFIs åpne dataplattform, for å bidra til innovasjon

• Arbeide for flere åpne trådløse nettverk i samarbeid med reise- og næringslivet”

 

Hele “Plattform for byrådssamarbeid” kan leses her

 

Annonser