Elisabeth Bergstrøm, Fredrikstad kommune

Elisabeth Bergstrøm_web

Elisabeth Bergstrøm er utdannet sivilingeniør innenfor geodesi og fotogrammetri fra NTH, Trondheim. Hun er nå fagleder Kart/GIS, Geomatikk Fredrikstad kommune.

“GIS = bedre beslutningsgrunnlag og en effektivisering av offentlig forvaltning”: Geomatikkvirksomheten i Fredrikstad kommune er en pådriver for å sikre at GIS blir benyttet som et verktøy i kommunal forvaltning. Presentasjonen vil gi eksempler på konkrete prosjekter vi har gjennomført, der GIS har vært sentralt, og har bidratt til bedre beslutninggrunnlag og en effektivisering av forvaltningen. Eksempler på prosjekter er «Kollektivtilbehov for nytt sykeshus i Østfold», «Skolebruksplan for videregående skole», «Lokalisering av nytt bibliotekstilbud», «Boligbyggeprogrammet»

Annonser