Elisabeth Bergstrøm, Fredrikstad kommune

Elisabeth Bergstrøm er utdannet sivilingeniør innenfor geodesi og fotogrammetri fra NTH, Trondheim. Hun jobber med kart og GIS i Fredrikstad kommune.

Levekårskartlegging og tilgjengeliggjøring av data

Fredrikstad kommune har utført levekårskartlegging i 4 perioder nå. Fram til i år har resultatet blitt presentert i en tradisjonell rapport. Vi har nå utviklet ett nettbasert verktøy for å presentere dataene fra kartleggingen. Verktøyet tilgjengeliggjør dataene på en bedre måte for kommunens saksbehandlere.

Annonser