Eldar Brænden, Geomatikkbedriftene

Eldar Brænden jobber som viseadministrerende direktør i Geomatikk AS og har tidligere vært daglig leder i Pumatec AS (nå en del av Norconsult Informasjonssystemer) og han har også jobbet i Samferdselsavdelingen i Norconsult AS. Han stiller som foredragsholder som styreleder i bransjeforeningen Geomatikkbedriftene.


Tjenester og løsninger fra det offentlige og/eller privat sektor

Innen styret i Geomatikkbedriftene og i diskusjoner mellom medlemsbedriftene kommer stadig følgende opp som tema:

  • Hvordan bør grensesnittet være mellom offentlig og privat sektor være når det gjelder tjenester og løsninger?
  • Hvorfor privatisering og hvorfor «offentliggjøring» av oppgaver?
  • I tillegg diskuteres eksempler fra geomatikkbransjen

I foredraget vil det bli trukket opp tanker knyttet til hvordan grensesnittet mellom offentlig og privat sektor generelt burde være og tilsvarende innen geomatikkbransjen spesielt. Hvorfor skal tjenester privatiseres og hvorfor tenker man fra offentlig side at tjenester også skal «offentliggjøres»? Innen geomatikkbransjen har det vært og det finnes fortsatt en del eksempler på at det har vært eller er til dels stor uenighet om hvor grensesnittet mellom offentlig og privat tjenesteyting bør ligge. I foredraget vil det bli tatt opp noen eksempler.

Annonser