Eirik Mannsåker, Stavanger kommune

Eirik Mannsåker

Eirik Mannsåker er fagansvarlig på Geodataavdelingen ved kultur og byutvikling i Stavanger kommune. Fagområder innenfor IKT, teknologi, beredskap, GIS og oppmåling. Utdanning fra Høgskolen i Gjøvik ved linjen bygg og landmåling. Videreutdanning samme sted innenfor GIS, satellittgeodesi og byggesakskole. Gjennomført lederskolen i Stavanger kommune.

Beredskap med GIS i sentrum

Foredraget vil presentere samspillet mellom kart og beredskapsarbeidet i kommunen. Videre hvordan Geodataavdelingen kan bistå kommunen og beredskap med sine kartløsninger. Det vil bli gitt eksempler på kart og løsninger innenfor forskjellige scenarioer.

Annonser