Eiendomsdannelse – Kommunen vs. Jordskifteretten

Eiendomsdannelse  – Kommunen vs. Jordskifteretten

Leikny Gammelmo har utarbeidet denne artikkelen ut fra prøveforelesningen for ph. d.-graden ved NMBU våren 2019.  Artikkelen har også vært grunnlag for foredrag på flere GeoForum arrangement.

En kortversjon av artikkelen er i Posisjon nr. 1.

EIENDOMSDANNELSE_PBL-JSKL

I Posisjon nr 3-2019 kan du lese mer om hennes avhandling med tittel «Forsvarlig saksbehandling av søknad om endring av fast eiendom. – En undersøkelse og evaluering av norskekommuners praksis i 2015»

 

Foto: Håkon Sparre

 

Annonser