e-læringskurs

e-læringskurs

EuroSDR (European Spatial Data Research), koordinerer forskning på vegne av 18 Kartverk i samarbeid med forskningsinstitusjoner og privat bransje. Forskningsresultater formidles gjennom publikasjoner, workshops og kurs.

Våren 2021 tilbys 4 e-læringskurs på områder med spesielt fokus nå. Lærekreftene er internasjonalt ledende eksperter på sitt område. Hvert kurs gjennomføres på Internett over en to ukers periode i perioden mars til tidlig juni og krever ca 30 timers innsats. Man har direkte kontakt med kursholderne. Det er mulighet for deltakelse på ett eller flere kurs. Påmeldingen er åpen: http://www.eurosdr.net/registration-eduserv19-2021. Mer informasjon om kursopplegget finner du her: http://eurosdr.net/education/current.

Kursopplegget innledes med et to dagers introduksjonswebinar 1. og 2. mars.

Der blir temaene og undervisningsopplegget gjennomgått, samtidig som man får anledning til å få kjennskap til kursholderne. E-læringsplattformen blir demonstrert. Etter introduksjonsseminaret følges kursene på Internett. Hvert kurs varer ca 2 uker, og følger denne planen:

1) Spatial Linked (Open) Data (8.–19. mars 2021)

Tutors: Erwin Folmer (Kadaster and University of Twente), Stanislav Ronzhin (ITC, University of Twente, Kadaster), Rob Lemmens (ITC, University of Twente), Wouter Beek (Triply, VU University, Kadaster)

 2) GeoBIM – Basic Principles and Use Cases (12.–23. april 2021)

Tutors: Claire Ellul (University College London), Lars Harrie and Per-Ola Olsson (Lund University)

3) Recent LiDAR technologies (3.–14. mai 2021)

Tutor: Gottfried Mandlburger (TU Vienna)

4) Working with Volunteered and Crowdsourced Geographic Information  (24 mai–4. juni 2021)

Tutors: Peter Mooney (Maynooth University), Levente Juhász (Florida International University)

Kursavgift: €400 for introduksjon og 1-2 kurs, og €500 for introduksjon og 3-4.

Mer om kursene og lenke til påmelding finner du her: http://www.eurosdr.net/education/current.

Alternativt, ta kontakt med Jon.Arne.trollvik@kartverket.no eller Ivar Maalen-Johansen, ivar.maalen@nmbu.no for mer informasjon.

Annonser