Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget

Fredrik Holth og Jardar Aas vil belyse problemstillinger rundt kommunens ansvar og rolle ved plan- og byggesaksbehandling. NVE vil i sitt innlegg få frem hvordan bruken av DOK kan lede til uheldige arealbeslutninger og ansvar etter vannressursloven.

Det blir avsatt god tid til spørsmål og debatt der deltakerne kan drøfte ulike utfordringer knyttet til bruken av DOK og hva som skal til for å få komme videre.

Fagdagen har tidligere gått for fulle hus i Drammen og i Trondheim. Målgruppen er både planleggere, byggesaksbehandlere, landmålere, geomatikere, jurister i offentlig sektor, ledere i offentlig sektor og dataeiere.

 

Her kan du lese mer om arrangementet som arrangeres allerede 10. oktober i Oslo.

Påmelding

 

 

Annonser