Det juridsike kartgrunnlaget – Det offentlige kartgrunnlagets rolle 2018

Hva innebærer kravene i PBL med fokus på: (link til begge innleggene av Fredrik Holth)
§ 4-3 Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhetsanalyse
§ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv
Fredrik Holth, NMBU

Forvaltningsloven § 17 (og 37) pålegger kommunen å påse at saken er så godt opplyst før vedtak treffes. Hva innebærer dette i planlegging- og byggesaker?
Fredrik Holth, NMBU

Det offentlige kartgrunnlagets (DOK) rolle
Hvordan har kommunen nytte av DOK?
Synne Rudsar, Kartverket

Ansvarsform og erstatningsansvar
Ansvarsformer og erstatningskrav i skadesaker der kommunen har bygget på feil i faktum (feilbedømmelser/villfarelser).
Jardar Aas, Gjensidige forsikring

Slik gjør vi det – Praktisk bruk av DOK i plan- og byggesaksbehandling i Meldal kommune
Hans-Victor Wexelsen, Meldal kommune

Slik gjør vi det – Praktisk bruk av DOK i plan- og byggesaksbehandling i Stjørdal kommune
Ingeborg Roland Meyer, Stjørdal kommune

 

 

Annonser