Det juridiske kartgrunnlaget

Det juridiske kartgrunnlaget

Målsetting med temadagene var å sette på dagsorden problemstillinger rundt kommunens ansvar og rolle ved planlegging og byggesaksbehandling i lys av den økende informasjonsmengde tilgjengelig gjennom digitale kart. Siktemålet var å få reist problemstillinger og startet diskusjonen.

Arrangementet fant sted på Marienlyst arena, Strømsgodsets stadion i Drammen med flere enn 100 deltakere. Møteleder Siri Oestreich Waage tok på seg dommerdrakten og viftet arrangementet i gang med dommerflagget.

Bilde viser Ida Rørbye. Hun hadde innlegg om Det offentlige kartgrunnlagets juridiske rolle.

Link til programmet.

Annonser