Det er behov for å modernisere matrikkelen

Det er behov for å modernisere matrikkelen

Rapporten er laget på oppdrag fra KS og Kartverket. Hvert år sender bedrifter og privatpersoner i underkant av 100 000 byggesøknader til norske kommuner. Dialog med innbygger og næringsliv krever tilgang til et rikt utvalg av matrikkeltjenester. Arbeidsgruppen har dokumentert denne bruken i form av brukerhistorier.

Arbeidsgruppens rapport – GeoIntegrasjon Matrikkel – brukerbehov og teknologivalg

Du kan lese mer på KS.no

Annonser