Dag Høgvard, KMD

Dag Høgvard_web

Dag Høgvard er fagdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen, der han arbeider med regelverks- og politikkutvikling innen geomatikk.

“Endringer i matrikkelforskriften”: Foredraget vil gi en oversikt over gjennomførte og planlagte endringer i matrikkelforskriften. Reglene om utlevering av matrikkeldata er flyttet til egen forskrift sammen med regler om utlevering av grunnboksdata. Det er behov for å gjøre tilpasninger til ny jordskiftelov som skal settes i verk 1. januar 2016. Det er samtidig en mulighet for å gjøre noen andre avgrensede forbedringer i forskriften.

Annonser