Cecília Cerdeira, Oslo kommune

Cecilia Cerdeira

Cecília Cerdeira jobber som Geodatakonsulent på Geodataavdelingen i Plan– og bygningsetaten, Oslo kommune siden 2012. I perioden mellom 2008 og 2012 jobbet hun i Blom Geomatics AS. Hun har utdanning som Sivilingeniør Geomatikk fra 2003, Universitet i Porto med påbyggingsår i GIS, fjernanalyse, databaser fra Universitet i Lisboa i 2007.

3D undergrunnsmodell. Sammenstilling av ulike FKB data

Oslo kommune har i 2013 startet opp et tverretatlig prosjekt for økt kunnskap om undergrunn i Oslo. Foredraget skal vise digital 3D-modell over og under bakken på testområde Majorstua i Oslo. Modellen viser utfordringer knyttet til 3D-modellering av eksisterende data fra ulike dataeiere med ulike nivåer av tilgjengelighet, konfidensialitet og kvalitet.  Hvilke behov for data/kvalitetskrav har vi i ulike planprosesser? Kan tilgjengelighet til undergrunnsdata i 3D forenkle, effektivisere og forbedre planprosesser?

Annonser