Cathrine Rosmer, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Cathrine Rosmer

Cathrine Rosmer er seniorrådgiver i Planavdelingen i KMD, Kart- og planlovseksjonen. Hun er utdannet cand.jur. fra UiB i 1991 og har yrkesbakgrunn fra bl.a. advokatvirksomhet, domstolen og Statens kartverk. Hun arbeider til daglig primært med matrikkel- og tinglysingsrettslige problemstillinger og regelutvikling på matrikkellovens område.

Status, fremdrift og bakgrunn for fritt landmålervalg

Foredraget vil gi et overblikk over historikken og dagens situasjon med referanse til Representantforslaget om oppheving av det kommunale ansvaret for eiendomsoppmåling.

Annonser