Cathrine Marstein Engen, Norconsult Informasjonssystemer AS

Cathrine er leder for Avdeling GIS og kommunal forvalting i Norconsult Informasjonssystemer, en jobb hun har hatt siden 2016. Hun har bakgrunn som interaksjonsdesigner og systemutvikler, og har da jobbet spesielt med kart-løsninger.

Maskinlæring og navigasjon til sjøs

Norconsult Informasjonssystemer har på oppdrag for Kystverket utviklet en løsning som bruker maskinlæring for å hindre feil i navigasjon. Historiske AIS-data brukes for å predikere sannsynlig rute mellom to lokasjoner og basert på dette kan Kystverket varsle båter som avviker fra denne.

Annonser