Call for papers – FIG Congress 2018

. Det er forskjellige deadliner for innsendelse, men 1. oktober (om du ønsker peer review) og 15. november (uten peer review) er verdt å merke seg. Se mer her

Annonser