Call for content

Call for content

Det ligger an til at noen av sesjonene blir “Trygga Städer/Samhällen, Urban Mobilitet och Medskapande Medborgare”.

Frist for å melde inn forslag er innen fredag 9. mars!

Send inn ditt forslag her

 

Annonser