Call for abstracts – Geomatikkdagene 2023

Call for abstracts – Geomatikkdagene 2023

Geomatikkdagene i tidligere i år var særdeles vellykket og hyggelig, men tettpakket og informativt program. Nå er program-komitéen for 2023 satt, og de ser frem til å motta ditt forslag til foredrag. Geomatikkdagene er en veldig populær arena å foredra på, og temaene er varierte. Fellesnevneren er selvsagt geomatikk.

Tidligere har vi på Geomatikkdagene diskutert den store utbredelsen av geomatikk i ny teknikk. Men hvordan påvirker nyskapning geomatikkbransjen? Vi ønsker å vise hvordan nytenkning fra flere brukere og bruk av ny teknologi, utfordrer geomatikkbransjen til utvikling. Årets hovedtema er derfor “Geomatikk i innovasjon – innovasjon i geomatikk”. Geomatikkdagene 2023 skal vise at geografiske data er en naturlig del av det nasjonale kunnskapsgrunnlaget og bidrar til å utvikle og støtte etablerte og nye samfunnsoppdrag.

Ny kunnskap og nye ferdigheter er ofte knyttet til en spesifikk geografisk plassering. Å vite nøyaktig hvor denne plasseringen er kan være avgjørende for å forstå saken, se sammenhenger, analysere årsaker og virkninger, samt foreslå betydningsfulle endringer. Ved store og komplekse hendelser i samfunnet ser man ofte at geomatikk er et viktig bidrag til løsningen. Det siste årets kriser har vist hvor viktig hurtig tilgang på korrekte geografiske data er, og hvor utslagsgivende innovasjon innen geomatikken kan være.

Vi oppfordrer private virksomheter, statlige etater, kommuner og studenter om å sende oss forslag som viser hvordan geomatikk i innovasjon, og innovasjon i geomatikk gjør Norge og verden bedre, enklere, tryggere eller smartere!

_Geomatikkdagene 2023 – call for abstracts

Registrer ditt forslag her.

Annonser