Call for abstracts – Geomatikkdagene 2018

Call for abstracts – Geomatikkdagene 2018

Geomatikkdagene 2018 arrangeres 13.-15. mars i Stavanger. Temaet for neste års konferanse er “Det digitale skiftet”. Vi ønsker å presentere mange foredrag som viser hvordan geomatikkbransjen bidrar til digitalisering i samfunnet, og programkomiteen har skissert seks mulige sesjoner.

Husk – vi er alltid interessert i gode foredrag. Tentative sesjoner er ment som en pekepinn (og ikke en fasit) på hvordan vi tenker å legge opp konferansen.

Geomatikkdagene 2018_Call for abstracts

Annonser