Call for abstracts DKT 2018

Call for abstracts DKT 2018

Den Kloke Teknologi (DKT) er den viktigste møteplassen for teknologidrevet innovasjon og tverrfaglig samhandling for BAEnæringa i Norge.

På fjorårets konferanse var det 320 deltakere og 21 utstillere på plass på Fornebu.

Påmelding for deltakere og utstillere gjøres tilgjengelig 15. juni. All informasjon vil komme på GeoForums hjemmeside og facebook-side, www.facebook.com/geoforumnorge/

Call for abstracts DKT 2018_gf

Annonser