Call for abstracts – beredskapskonferanse på Island

Call for abstracts – beredskapskonferanse på Island

Det er GeoForums søsterorganisasjon på Island, LISA, og GI Norden som er arrangør av konferansen. Vi ønsker nå å få tilsendt forslag til foredrag om om bruk av geodata i beredskapssammenheng innen ulike områder; klimaendringer (herunder oversvømmelser, skred etc), monitorering og analyse og nye kartleggingsmetoder.

Les mer om konferansen og hele call for abstracts her

Annonser