Call for abstracts

Call for abstracts

Det siste året har alle erfart hvor effektivt kart kan brukes i kommunikasjon, for å visualisere endringer eller presentere sanntidsdata. Man har gått til verdenskartet for å forstå og navigere i en uoversiktlig verden, og til norgeskartet for å følge de hjemlige forholdene og få en bedre
situasjonsforståelse.
På Geomatikkdagene 2021 ønsker vi å vise hvordan bruk av geografiske data kan bidra til å forstå en verden i krise, og hvordan disse dataene kan brukes for å motvirke uønskede hendelser og møte beredskapssituasjoner med best mulig beslutningsgrunnlag. Bærekraft vil også være sentralt på årets samling. En bærekraftig ressursforvaltning globalt og nasjonalt vil være viktig for å redusere risikoen for negative hendelser i framtiden.

Vi oppfordrer private virksomheter, statlige etater, kommuner og studenter om å sende forslag som viser eksempler på bruk av geografiske data som gjør verden og Norge enklere, tryggere og smartere!

Vi ønsker forslag til foredrag som naturlig hører hjemme under hovedtematikken, eller noen av de andre temaene vi har nevnt i call for abstracts. Frist for å sende inn forslag er 09. april.

Call for abstracts Geomatikkdagene 2021

Annonser