Call for abstracts

Call for abstracts

Det overordnede temaet for konferansen er FNs bærekraftsmål. Programkomiteen er på jakt etter foredrag som viser hvordan geografiske data kan bidra til å nå bærekraftsmålene – og foredrag som kan passe inn i noen av de mange undertemaene vi har skissert:

Matrikkel || Publikumsmedvirkning || Marint og kyst || Gjennomførte reformer || Ny teknologi || Maskinlæring || Satellitt || Bruk av laserdata || Beredskap || Plandata – plandatahåndtering || Stordata || Arealinformasjon og arealkonflikter || Geomatikk og usikkerhet / datakvalitet || VR / AR / MR || Intelligente transportsystemer

Se mer informasjon i vedlegget. Frist for å sende inn forslag er 26. oktober!

Call for abstracts_Geomatikkdagene 2020

Annonser