Blågrønn faktor

Blågrønn faktor

Den nye standarden for blågrønn faktor skal bidra til bedre håndtering av overvann og bevaring, forbedring og opparbeidelse av vegetasjon. Beregningsmetoden i standarden brukes tidlig i detaljplanlegging av et byggeprosjekt.

I byggeprosjekter finnes det et bredt spekter av virkemidler for et sunnere utemiljø og klimatilpasning, men de blir ikke alltid valgt. Med Norsk Standard for blågrønn faktor (BGF) vil det bli enklere for kommuner å stille krav om klimatilpasninger i nye byggeprosjekter. Kommuner kan stille krav om BGF-faktor i planer eller byggeprosjekt. Krav om BGF vil gjøre at naturbaserte løsninger kan velges oftere.

Målet med webinaret er å informere om innholdet i standarden og vise hvordan den brukes. Standard Norge har i sin presentasjon også et minikurs om hvordan BGF-nivået beregnes.

Målgruppen er kommuner spesielt, men også utbyggere.

 • 0900 Velkommen ved GeoForum
 • 0905 Norsk standard for blågrønn faktor
  • Om standarden og hvordan den brukes
  • Hanne Wells, Standard Norge
 • 0935 Eksempel på implementering i Ullensaker kommune
  • Ragnhild Nordmelan, Ullensaker kommune
 • 1000 Erfaringer med BGF – En eiendomsutviklers vinkling
  • Alexander Eckhardt, fagansvarlig landskapsarkitekt, JM
 • 1020 OBOS sine erfaringer med BGF og betraktninger om den nye standarden
  • Karoline Forsnes Krogstad og Halvor Olsen, OBOS
 • 1035 Spørsmål
 • 1050 Takk for i dag

Påmelding

Gratis deltakelse for medlemmer. Ansatte hos bedriftsmedlemmer kr 200, kr 350 for ikke-medlemmer. GeoForum har mottatt kompetansemidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til dette arrangementet.

 

Bilde er fra Gaustadbekken, fotograf er Line Johanne Barkved, NIVA

Annonser