Bjørn Lytskjold, NVE

Bjørn Lytskjold_web

Bjørn Lytskjold, seksjonssjef geoinformasjon, NVE, har overordnet ansvar for utvikling og drift av NVEs geografiske informasjonssystem. Seksjonen utfører GIS-bistand og -analyser for hele NVE og er ansvarlig for utvikling av NVEs kartløsninger i samarbeid med etatens IKT-miljø. Lytskjold har jobbet i NVE siden 1999. Før det jobbet han 16 år i kartavdelingen i Norsk polarinstitutt. Utdanning: Siv.ing. kartfag, NTH.

“Skred- og flomfare i Kongerike – om kartløsninger og tjenester fra NVE”: I foredraget presenteres kartløsningene NVE Atlas, xGeo og Skredregistrering. I tillegg blir det en kort gjennomgang av Varsom.no som er NVEs tjeneste for varslingen av naturfarer. NVE har det overordnede ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av flomskader og skredulykker. Gode kartløsninger og tjenester er viktig for å bistå forvaltningen i planlegging- og beredskapsarbeid, samt håndtering av kriser.

Annonser