Beste masteroppgave i geomatikk

Beste masteroppgave i geomatikk

Ruben Schmidt Mällberg og Valdemar Rolfsen vant pris for beste masteroppgave i geomatikk i 2018. De vant med oppgaven «Map Creation from Semantic Segmentation of Aerial Images Using Deep Convolutional Neural Networks», som ble avlagt ved NTNU I Trondheim. Målet med oppgaven var, enkelt forklart, å undersøke mulighetene for å produsere kart og kartobjekter ved bruk av maskinlæring. Ruben jobber nå i Spacemaker AI og Valdemar i Ignite Procurement. Prisen er en anerkjennelse av solid akademisk innsats, og prispenger på kr 20.000,- ble overrakt på Geomatikkdagene 2019. Ruben (t.v.) var til stede på konferansen og presenterte oppgaven foran 400 andre geomatikere. Vi gratulerer Ruben og Valdemar, og sier tusen takk for spennende foredrag! Kåringen av beste geomatikkoppgaver er et samarbeid mellom interesseorganisasjonen GeoForum, Kartverket og Geomatikkbedriftene.

I juryens begrunnelse heter det:

“Vinneroppgaven vurderer bruk av offentlig tilgjengelige FKB-data til å trene opp dype konvolusjonelle nevrale nettverk (kan sikkert forklares godt av studentene) til å gjøre nøyaktig segmentering av flyfoto. Oppgaven begrenser seg til fire ulike romlige klasser: Bygning, Veg, Vann og Vegetasjon. Oppgaven presenterer statistikk og utfordringer med datasettet som benyttes til trening av nettverket og viser at det gir bedre resultat å trene nettverket for hver klasse enn å trene ett nettverk på alle klasser samtidig. Til slutt presenteres kart produsert av nettverkene, samt at kvaliteten og brukervennligheten vurderes. En svært god oppgave. God på teori og metode, med bra språk og figurer som bidrar til å belyse stoffet. Oppgaven er godt gjennomarbeidet og det virker som kandidatene har et godt grep om stoffet. Oppgaven lykkes med å forklare komplekst stoff på en god måte. En klar vinner blant master-oppgavene! Juryen vil til slutt påpeke at temaet maskinlæring og deler av geomatikkfaget vil egne seg meget godt til videre forskning og utvikling.”

Annonser