Beste geomatikkoppgaver 2019

Beste geomatikkoppgaver 2019

Gratulerer til vinnerne i begge kategoriene!

Beste bacheloroppgave: Dokumentasjon og presentasjon av Håkonshallen. Skrevet av Christian Aure Aannø, Jørgen Holthe Andersen og Oskar Andreas Nygård. https://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/handle/11250/2611264

Beste masteroppgave: Nøyaktig stedfesting av bygningsinformasjonsmodeller (BIM) for utveksling og visualisering av modeller I geografiske informasjonssystemer (GIS). Skrevet av Even Olav Tønnesen Grøtte. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2621758

Kåringen ble gjennomført som webinar den 18. juni – og vinnerne presenterte sine oppgaver. Se opptaket av webinaret her 

Bilde

Annonser