Beste bacheloroppgave i geomatikk

Beste bacheloroppgave i geomatikk

Christoffer Heldal Helgesen, Gjermund Wold, Trygve Waaktaar Åsheim og Rune Kjærland vant pris for beste bacheloroppgave i geomatikk i 2018. De leverte  oppgaven «Dokumentasjon og presentasjon av kulturminner» ved Høgskulen på Vestlandet. Prisen er en anerkjennelse av solid akademisk innsats, og prispenger på kr 20.000,- ble overrakt på Geomatikkdagene 2019. Gjermund Wold (f.v), Trygve Waaktaar Åsheim og Christoffer Heldal Helgesen presenterte oppgaven sin foran 400 geomatikere på konferansen. Til høyre styreleder i GeoForum, Terje Midtbø.

GeoForum gratulerer vinnerne, og sier tusen takk for det spennende foredraget de holdt.

I juryens begrunnelse heter det: “Vinneroppgaven utforsker et interessant område for bruk av GIS. Det er en tiltalende oppgave som kombinerer fotogrammetri, laserskanning og web-utvikling. Oppgaven viser hvordan man med relativt enkelt utstyr kan benytte nye og gamle metoder for å lage modeller av kulturminner for dokumentasjon og deling av kunnskap. Oppgaven tar oss med på en reise gjennom gamle og nye teknikker og ender opp med presentasjon av en ferdig modell av Kaupanger stavkirke i egenutviklet webapplikasjon. Spennende lesing! Oppgaven har en god struktur, er sterkt på metode, har en pedagogisk tilnærming til problemstillingen og virker helstøpt.  Den har god skriftlig framstilling med bra språk. Dette var en oppgave det var morsomt å lese. Dette er en klar vinner blant bachelor-oppgavene!”

Ruben Schmidt Mällberg og Valdemar Rolfsen vant pris for beste masteroppgave i geomatikk i 2018. De vant med oppgaven «Map Creation from Semantic Segmentation of Aerial Images Using Deep Convolutional Neural Networks», som ble avlagt ved NTNU I Trondheim. Målet med oppgaven var, enkelt forklart, å undersøke mulighetene for å produsere kart og kartobjekter ved bruk av maskinlæring. Ruben jobber nå i Spacemaker AI og Valdemar i Ignite Procurement. Prisen er en anerkjennelse av solid akademisk innsats, og prispenger på kr 20.000,- ble overrakt på Geomatikkdagene 2019. Ruben (t.v.) var til stede på konferansen og presenterte oppgaven foran 400 andre geomatikere. Vi gratulerer Ruben og Valdemar, og sier tusen takk for spennende foredrag! 

I juryens begrunnelse heter det:

“Vinneroppgaven vurderer bruk av offentlig tilgjengelige FKB-data til å trene opp dype konvolusjonelle nevrale nettverk (kan sikkert forklares godt av studentene) til å gjøre nøyaktig segmentering av flyfoto. Oppgaven begrenser seg til fire ulike romlige klasser: Bygning, Veg, Vann og Vegetasjon. Oppgaven presenterer statistikk og utfordringer med datasettet som benyttes til trening av nettverket og viser at det gir bedre resultat å trene nettverket for hver klasse enn å trene ett nettverk på alle klasser samtidig. Til slutt presenteres kart produsert av nettverkene, samt at kvaliteten og brukervennligheten vurderes. En svært god oppgave. God på teori og metode, med bra språk og figurer som bidrar til å belyse stoffet. Oppgaven er godt gjennomarbeidet og det virker som kandidatene har et godt grep om stoffet. Oppgaven lykkes med å forklare komplekst stoff på en god måte. En klar vinner blant master-oppgavene! Juryen vil til slutt påpeke at temaet maskinlæring og deler av geomatikkfaget vil egne seg meget godt til videre forskning og utvikling.”

Takk til Tone Kristiansen og Einar Jensen i Kartverket for juryering. Kåringen av beste geomatikkoppgaver er et samarbeid mellom interesseorganisasjonen GeoForum, Kartverket og Geomatikkbedriftene.

 

Annonser