Bernt Larsen, Terratec

Bernt Larsen jobber i teknologiavdelingen hos Terratec AS. Har 12 års erfaring med prosesserings- og sensorrelatert arbeid.

Dyptgående flybåren batymetrisk laser

Terratec gjennomførte høsten 2018 tester med sensorsystemet “Teledyne Optech CZMIL”, en dyptgående, flybåren batymetrisk laserskanner. Sensoren ble testet i områder med varierende sikt, dybde, bunn- og opptaksforhold fordelt på flere lokasjoner i Norden for å danne et bilde av dens kapasitet. Resultatene viser god dybdepenetrasjon og dekning, spesielt der forholdene var gunstige, hvor vi ser dekning ned til 30 meter. Sensorsystemet har vist potensial til å gi et betydelig bidrag ved kartlegging av grunne kystnære områder, elver og innsjøer.

Annonser