Bernt Audun Strømsli, Kartverket

19_Bernt Audun Strømsli, Kartverket

Strømsli jobber blant annet med Geovekst i fylkeskartkontoret i Trondheim og er teknisk koordinator for kommune- og regionreformer i Kartverket.

Kommune og regionreform med digitale briller, hva nå?

Kommune og regionreformen er i gang, Nye Sandefjord oppstod 01.01.2017, og neste år får vi den første regionsammenslåingen med Sør – og Nord Trøndelag til ett Trøndelag. Samtidig skjer det 4 parallelle kommunesammenslåinger. Sett med digitale briller skaper dette betydelige utfordringer, men også gode muligheter i et digitalt samfunn, hvor systemer er integrert med hverandre. Året 2019 blir et svært krevende år for digital gjennomføring av reformene innen 01.01.2020. Er vi beredt? Kartverket har fått en rolle som teknisk koordinator for statlige aktører og veileder for kommunene, hvordan løser vi dette oppdraget?

Annonser