Flom og beredskap til Posisjon

Flom og beredskap til Posisjon

Flere som jobber med geodata har hatt travle dager i forbindelse med ekstremværet. Det er ofte når kriser oppstår at det oppdages hvor avgjørende det er med  enkel tilgang til geografiske data.

Vi etterlyser saker til Posisjon om bruk av geografisk informasjon i beredskap – både i forkant for å forebygge, under ekstremværet for å se konsekvenser og sette i gang tiltak, og i etterkant for å kartlegge skader. En viktig del av bilde er også hvordan geografisk informasjon brukes i kommunikasjon for å informere både aktører og publikum til rett tid.

Som vi tidligere har gått ut med, er rekruttering til bransjen også tema i neste Posisjon. Hvilken kompetanse etterlyser bransjen og hva gjøres for å få flere til å utdanne seg innen geomatikk? Hva gjør bransjen for å rekruttere?

Vi ønsker stoff, langt eller kort om dette eller annet dere vil dele med medlemmene.

Frist for å levere er 15. september.

 

Foto: Ole Edvin Tangen

Annonser