Bent Brugård, Norkart

42_Bent Brugård, Norkart

Bent Brugård har de siste fem årene vært adm. direktør i Norkart AS. Brugård var en av pionerene innen GIS på 80-tallet og har de siste 25 årene opparbeidet bred erfaring som leder av flere teknologiselskaper, både børsnoterte selskaper og selskaper der Telenor har vært deleier.

Den digitale kommune

Norkart leverer løsninger til teknisk sektor i 390 norske kommuner. Innovasjon Norge tildelte nylig Norkart prosjektet «Den Digitale kommune 2019» der det vil bli investert omkring 100 mill. over tre år innen digitalisering av kommunalteknisk sektor. Digitaliseringen dreier seg om digitalt feltarbeid og delautomasjon av arbeidsprosesser med digital selvbetjening for innbyggerne. Også overgang til sensorstyrt drift og robotisert kundebehandling er i full gang.

Annonser