Barbi Nilsen, NIBIO

Barbi Nilsen

Utdannet geomatiker ved NMBU (aka. sivilingeniør i kartfag ved NLH). Tidligere arbeidsgivere er NLH (vit.ass. og stipendiat), NIJOS og Skog og landskap, nå NIBIO. Arbeidshverdagen er variert og spennende og omfatter bl.a. kartografi, bildematching og GIS, herunder videreforedling og analyse av innsamlede data om Norges arealressurser. Fokus er på forenklet og effektiv innsamling og forvaltning av geografisk informasjon i NIBIO, gjerne ved hjelp av åpen kildekodeprogramvare (f.eks. PostgreSQL/PostGIS og QGIS). I tillegg bekles rollen som gjesteforeleser i fotogrammetri ved NMBU.

Kjapt, trygt og billig med åpen kildekode

QGIS er for tiden den mest populære åpen kildekodeprogramvaren innen GIS. Foredraget tar sikte på å vise hvordan man enkelt – uten å kunne programmere – kan skreddersy registrering i QGIS. Hvilke egenskaper som skal registreres og hvordan med hensyn til tillatte egenskapsverdier, sikre riktige verdier, unngå forglemmelser og opptegning som varierer med zoom-nivå. Alt dette (og mye mer) er tilgjengelig og mulig direkte i QGIS. Forhåpentligvis vil flere la seg inspirere til å bruke nettbrett/felt-PC med QGIS til ulik datainnsamling.

Annonser