Bærekraftig by- og stedsutvikling

Bærekraftig by- og stedsutvikling

I første halvdel av webinaret får deltakerne høre fra ulike kunnskaps- og forskningsmiljøer knyttet til stedsutvikling. Etter dette følger praktiske eksempler fra kommuner som forteller hvordan de målrettet jobber med byutvikling, verktøyene som benyttes og hvordan bærekraft er en rød tråd i arbeidet. Asplan Viak avrunder det hele med et overordnet blikk på hvordan EU forholder seg til bærekraftsmålene.

Webinaret holdes på Zoom – og alle påmeldte får informasjon om gjennomføringen i dagene før arrangementet starter.

Program webinar om bærekraftig by- og stedsutvikling_

Påmelding

 

Annonser