Audun Vestli, COWI

29_Audun Vestli, COWI

Audun Vestli er leder av «Senter for risikoreduserende design» i COWI.
Han holder foredraget
Designing Out Crime

Annonser