Astrid Øksenvåg, KS

Astrid Øksenvåg er avdelingsdirektør digitale fellestjenester i KS.

Status og veien videre for digitale fellesprosjekter i regi av KS

Annonser