Astrid Hvattum, Geodata as

Astrid Hvattum er en av norges fremste teknologikvinner og en meget inspirerende og engasjert foredragsholder. Hun leder Forretningsutvikling og Innovasjon i Geodata og brenner for å skape engasjement og å gi inspirasjon gjennom å vise nye muligheter og spennende potensiale i romlig teknologi.                                                                                                                                                           

Fra smarte byer til smarte samfunn – det er enklere å være smarte sammen

En smart by som starter og slutter ved bygrensen, oppleves ikke like smart for en som bare er på gjennomreise. Litt for mange løsninger og tjenester forutsetter at du er “lokal”, og at du finner den rette appen for å gi eller få akkurat den informasjonen du er ute etter . Med geografien setter vi grenser men åpner også for muligheter. En smart by bør bygges på involvering, engasjement og samarbeid, med muligheter og tjenester som gagner alle – ikke bare noen få. I dette foredraget får du et litt annet perspektiv på hvordan vi sammen kan bygge ikke bare en Smart by – men et Smart samfunn.

Ansatte i Geodata

Annonser