Arvid Lillethun, Kartverket

5_Arvid Lillethun, Kartverket

Utdanning innen miljøfag og geografi. Har i mer enn 20 år arbeidet ved Kartverket, med temadata, ansvar for fagområde «forvaltning», koordinering av Norge digitalt og nasjonal geografisk infrastruktur, og er nå prosjektleder for Geonorge. Har deltatt aktivt i utvikling av Inspire i Europa og har jobbet 2 år ved European Environment Agency i den forbindelse. Deltar også i FNs geodataarbeid (UN-GGIM) i Europa.

Geonorge som nasjonal fellesløsning

Geografisk informasjon inngår i stadig flere viktige samfunnsaktiviteter og Norge blir mer og mer avhengig av gode data og tjenester. Geonorge er en nasjonal fellesløsning for å sikre offentlige og private brukere tilgang og oversikt. Utviklingen videre skal løse nye utfordringer.

Annonser