Årsmøte 2021 GeoForum Hordaland

Du blir med dette varslet om at det vert avholdt digitalt årsmøte i GeoForum Hordaland den 14. april 2021. Saker til behandling må være innsendt til styret senest 4 uker før årsmøtet.

Saker kan sendes til hordaland@geoforum.no

Helsing styret i GeoForum Hordaland ved styreleder Gro Helland.

Annonser