Årsmøte 2021 GeoForum Hordaland

Du blir med dette varslet om at det vert avholdt digitalt årsmøte i GeoForum Hordaland klokka 13.00 den 21. juni 2021. Saker til behandling må være innsendt til styret senest 4 uker før årsmøtet.

Saker kan sendes til hordaland@geoforum.no

Helsing styret i GeoForum Hordaland ved styreleder Gro Helland.

01 Innkalling til Årsmøte 2021 i GeoForum Hordaland

02 Saksliste årsmøte 2021 i GeoForum Hordaland

03 Årsmelding 2020 Geoforum Hordaland

06 Regnskap årsmelding 2020

06B Regnskap 2020

06C Revisjon av regnskap for 2020

07 Arbeidsprogram 2021 Geoforum Hordaland

10 Sak Endring av vedtekter for geoforum Hordaland

13 Valgkomiteens innstilling 2021

Regnskap 2020_A

 

Annonser