Årsberetning og årsmøteprotokoll for 2014

Signert protokoll fra årsmøte 2014 – avholdt mars 2015

Årsmøte for 2014 GeoForum Hedmark og Oppland – avholdt mars_2015

Annonser