Arranngement flyttet

Arranngement flyttet

Lokale geomatikkdager på Kielfergen er avslyst.

Lokale geomatikkdager blir på Sundvolden hotel 08. – 09. april.

Mer informasjon, program, og påmelding kommer.

Se hendelsen i kalenderen

Annonser