Arrangement i regi av GeoForum Finnmark i 2014

Program Geomatikkdagene Troms og Finnmark 2014
 
Fagdag oppmålingsforretning (Alta kommune Rådhuset (Kommunestyresalen), fra 27.03.2014 – 10:00 til 27.03.2014 – 15:30)
Kartverket Vadsø og GeoForum Finnmark arrangerte i fellesskap fagdag hvor gjennomføring av oppmålingsforretning var hovedtema.
Annonser