Arkadiusz Szadkowski, Terratec

FOTOFIVE (c)

Arkadiusz interesse for 3D-modellering ved bruk av data fra diverse kilder førte ham til å fullføre en master i Fotogrammetri og Laserskanning ved Warsaw University of Technology. Szadkowski har skrevet masteroppgaven under utveksling ved TU Wien, som har en forskningsgruppe ledende i feltet for DTM-modellering. Siden 2011 har han jobbet i Norge som produksjonsleder for dataprosessering i avdelingen for flybårne sensorer og kartlegging hos TerraTec. I løpet av det siste året har Arkadiusz og teamet hans jobbet mye med produksjon av terrengmodell basert på laserskanning for NDH prosjektet.

Veien til homogen terrengmodell, erfaring og utfordringer med NDH

Terratec AS har inngått en avtale med Kartverket om å utføre skanningen som skal resultere i en nasjonal detaljert høydemodell (NDH). NDH blir Kartverkets største kartleggingsprosjekt på land noen sinne. Høydemodellen vil være nyttig for statlige og kommunale etater i arbeid med alt fra planlegging til prosjektering. I 2016 har fem fly med lasersensorer samler inn data i prosjektet. Terratec med sine underleverandører Blom og COWI har alle forskjellige lasersensorer som har ulike egenskaper og prosesser for fremkalling av punktsky. I NDH-prosjektet er den nasjonale terrengmodellen et produkt av sammensatte delområder, flydatoer, vegetasjon- og værforhold. Det er mange utfordringer knyttet til å lage en homogen DTM fra flybåren laser data flydd under ulike forhold og med ulike egenskaper. Vi skal presentere hvordan man får en homogen og pålitelig digital terrengmodell og høydekurver samt beskrive hvilke parametere eller faktorer som er avgjørende.

Annonser